สองวัน ฉันทำได้

Started by Boonta Chinrungroj, July 17, 2009, 08:20:26 am

previous topic - next topic
Go Down

Boonta Chinrungroj

วันพระใหญ่ :วันอาสาฬหบูชา สวดมนตร์ สรรเสริญพระ และมหากา
                  วันเข้าพรรษา เริ่มถือปฏิบัติมังสวิรัต และศีล 5
              ปฏิบัติปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว
                  มีความสุขจัง

นัน


admin

ขอบคุณที่เข้ามาแบ่งปันความสุขให้พวกเราร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับ  ::33:: _/\_ ::01::

sittnn

-- เมตตาคือไมตรี --

ฟ้าฤดูร้อน

ทุกอย่างชั่วคราว

dang1304@yahoo.com

อนโมทนาบุญด้วยค่ะ

wanrawee

อนุโมทนาด้วยคนค่ะ _/|\_

Go Up