คำชี้แจงเรื่องจบโครงการสองวันฯ : กรุณาอ่านตรงนี้ก่อนนะคะ (^_^)v

Started by Lite, October 08, 2009, 09:30:00 am

previous topic - next topic
Go Down

Lite

จากลาไม่จากไกล...เพราะในใจมีสองวันฯ : )


ในวันออกพรรษาที่ผ่านมา ก็ได้สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ "สองวัน...ฉันทำได้" ไปแล้วนะคะ
ช่วงเวลาสามเดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษานี้ ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนฝัน
ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ร่วมโครงการทุกท่านบ้าง ไม่มากก็น้อยค่ะ

และเป็นความจริงที่ว่า ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกรา
แต่ในเมื่องานเลี้ยงนี้ มีเพื่อนกัลยาณมิตรมากมาย
ได้เข้ามาพบและรู้จักกันโดยแรงแห่งกรรมสัมพันธ์อันดี
การปล่อยให้จากกันโดยไม่ได้ร่ำลา
หรือแสดงความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเลยก็คงดูไม่สวยงาม

ด้วยเหตุนี้ ทางทีมงานจึงขอจัดกิจกรรมส่งท้าย โดยการเชิญชวนให้ทุกๆท่าน
เข้าร่วมเขียนความในใจต่างๆที่มี ลงในเว็บบอร์ดใหม่
ที่เปิดขึ้นเพื่อเก็บความทรงจำดีๆนี้ไว้โดยเฉพาะค่ะ ^_^โดยมีคำถามปลายเปิดทั้งหมด ๒ ข้อ ที่ขอให้ช่วยกันลองเขียนดูนะคะ คือ

๑. เกี่ยวกับตัวท่านเอง :  ท่านมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ "สองวันฉัน...ทำได้" (http://www.dlitemag.com/forum/index.php?topic=477.0)
ถ้าเป็นไปได้ ก็ขอให้แสดงความรู้สึกที่มี ทั้งก่อนเริ่มเข้าร่วมโครงการ
ขณะที่ร่วมโครงการ และต่อจากนี้ไปเมื่อโครงการได้สิ้นสุด ให้ครบทั้งสามกาลเลยนะคะ : )

๒. เกี่ยวกับเพื่อนกัลยาณมิตร : ท่านรู้สึกอย่างไรกับโครงการและมิตรสหายที่ได้พบในโครงการ (http://www.dlitemag.com/forum/index.php?topic=478.0)
มีหลายท่านไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนเลย แต่ก็เข้ามาเติมแรงใจให้แก่กันและกันอยู่เสมอๆ
จะเขียนรวมๆรวบยอดเพื่อนทุกคนเลยก็ได้ หรือจะแสดงความประทับใจแก่เพื่อนทีละคนๆก็ได้
รูปแบบไม่ตายตัว คิดว่าเขียนกันสบายๆสไตล์ สมุด friendship ให้เพื่อนๆก็แล้วกันนะคะ

ขอเชิญเข้ามาเขียนกันได้เรื่อยๆนะคะ ที่เว็บบอร์ดแห่งนี้
เพราะยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาวันปิดรับข้อความ ดังนั้นจึงไม่ต้องรีบร้อนค่ะ
ค่อยๆคิด ค่อยๆเขียน เรียบเรียงความรู้สึกจากใจของคุณ
เพื่อให้เพื่อนๆกัลยาณมิตรทั้งหลาย
ได้รับทราบถึงความรู้สึก และความประทับใจที่มีต่อกันและกันค่ะ


สุดท้ายนี้ ทางทีมงานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณดังตฤณ
ซึ่งเป็นผู้จุดประกายไอเดียการอธิษฐานจิตสองวัน
ขอขอบคุณท่านผู้ร่วมโครงการทุกคน
ที่มีส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจและความอบอุ่นซึ่งมีมากมายให้แก่กันและกัน
และขอขอบคุณและอนุโมทนากับทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง
ที่ช่วยทำให้โครงการนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

สุดท้ายของสุดท้าย : D
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งชื่อที่อยู่มายังทีมงาน
ขอให้รีบส่งกันเข้ามาได้ ที่นี่ (http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en_GB&formkey=dFRBVklzN2pVOE9YbmRpN0lSRTZxMVE6MA..) นะคะ เพราะทีมงานตั้งใจกันว่า
จะเริ่มส่งของที่ระลึกฉบับกึ่งแฮนด์เมด (^^,)v ไปให้ทุกท่าน คงไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ : )


ขอธรรมจงรักษาชาวธรรมะใกล้ตัว Lite ผู้ประพฤติธรรมทุกท่านค่ะ ^/\^

Go Up