เลิกดืมสุรา

Started by ไทจิ, August 26, 2009, 05:12:13 pm

previous topic - next topic
Go Down

stepbasic123


slowmotion92

 กำจัดแมลงสาบ (http://www.bkkpest.com)
hosting (http://www.hostneverdie.com)
กำจัดปลวก (http://www.jcpest.com/)
รับทำ seo (http://www.jcbiz.in.th)

Mr.saman jansrichan

ผม ก็เป็นคนหนึ่งที่เลิกดื่มมาตั้งแต่เข้าพรรษา แต่ก็กลัวจะกลับไปดื่มเหมือนกันเพราะอยู่ท่ามกลางสังคมที่นิยม สุรา ทั้งเจ้านาย ทั้งลูกน้อง บางทีก็คิดไปว่าเราเป็นส่วนเกินเพราะไม่ไป ปาตี้ กับลูกน้อง เจ้านาย ถึงไปก็กินน้ำเปล่า กินโค้ก ท่านไดมีอุบายดีๆ แนะนำด้วยครับ ::)

Saman j.

Go Up