จะมีวินัยตั้งใจทำในรูปแบบให้ได้...

Started by isaraseri, July 16, 2009, 10:32:45 am

previous topic - next topic
Go Down

isaraseri

ช่วงนี้ย่อหย่อนมากเพราะกลัวติดเพ่งเลยเพลินไปหน่อย
...จะมีวินัยตั้งใจทำในรูปแบบให้ได้...สัก2วัน

sittnn

อนุโมทนาครับ ขอให้ทำสำเร็จดั่งตั้งใจไว้นะครับ  _/\_ ::33::

รูปแบบใดที่ทำแล้วมีความสุข มีสติเกิดบ่อย
ก็ให้เลือกใช้รูปแบบนั้นนะครับ จะช่วยทำให้ได้ต่อเนื่องขึ้นครับ  _/\_
-- เมตตาคือไมตรี --


Aims

 _/\_ ขออนุโมทนาในการปฏิบัติด้วยนะคะ  o_cool
"มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข เอวัมปิ
สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง เมตตัญจะ
สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง"

"คนเราพึงแผ่ความรักความเมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลาย หาประมาณมิได้
ดุจดังมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียวด้วยชีวิต
ฉะนั้นพึงแผ่เมตตาจิตไปไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรู
อันหาประมาณไม่ได้ ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ"

kookkai

"รู้ทันกิเลส วันนึงจะพ้นกิเลส" หลวงพ่อปราโมทย์

Go Up