เพ่ง เผลอ และ แผ่ว ทำลายความเพียรถาวรหรือเปล่า

Started by สามมหาอำนาจ, March 09, 2011, 06:34:34 pm

previous topic - next topic
Go Down

สามมหาอำนาจ

บ่อยครั้ง บ่อยคราวที่ไม่เดินสายกลาง หลงไปเพ่งอยากอยู่กับปัจจุบันขณะมากไป หลงเผลอไปหลุดกับปัจจุบันขณะไหลฟุ้งไป หลงแผ่วอ่อนสติไป หลุดกับปัจจุบันขณะ อย่างนี้จะทำลายความเพียรถาวรหรือเปล่า สองวันต่อไปนี้จะอยู่และสุขกับปัจจุบันขณะให้มากกว่าวันนี้ เพ่ง/เผลอให้น้อยลง

พิมพ์พลอย

ตราบเท่าที่เรารู้อยู่ว่ามีการเพ่งเผลอแผ่วบ่อยๆ
ส่วนตัวคิดว่า.. นี่ก็นับเป็นความเพียรอย่างหนึ่งค่ะ  ::33::


หลักทางสายกลางจริงๆ
ไม่น่าจะเป็นการพยายามมีความสุขให้มากที่สุด
แต่น่าจะหมายถึงการที่เรารู้ทุกสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
แล้วยอมรับมันได้โดยไม่แทรกแซง


เป็นธรรมดาที่มันจะไม่เที่ยง เป็นทุกข์
และไม่สามารถบังคับให้เป็นไปอย่างใจเราได้ตลอดเวลา : )


สุขสันต์วันที่เรายังรู้ว่าเพ่ง เผลอ และแผ่วนะคะ
ธรรมรักษาค่ะ ^/\^
http://twitter.com/pitaploy
http://www.facebook.com/pitaploy
http://www.facebook.com/piimplloy

I'm just the one who has various dreams, trying to learn how to live this miracle life worthily and find the way to end the cycle of birth and death.

dang1304@yahoo.com

เดินสายกลางค่ะ สบายที่สุด และเห็นด้วยกับคุณพิมพ์พลอย
แค่รู้ตัว ว่าเพ่ง ก็ดีมากแล้ว รู้ไปเรื่อยๆ มีสติ ไปรเรื่อยๆ
ขอให้ประสบความสำเร็จดังหวังค่ะ ::33::


Go Up